Aktualizacja Piramidy Zdrowego Żywienia

29 grudnia 2016by

Instytut Żywności i Żywienia zaktualizował piramidę żywienia z 2009 r.! Nareszcie!!!

Aktualna Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej wskazuje na warzywa i owoce jako najważniejsze w diecie,
które tym samym „wyprzedzają” produkty zbożowe, do tej pory plasujące się na miejscu pierwszym. Eksperci podkreślają, że istotne jest zwrócenie uwagi na proporcje w jakich powinno się spożywać warzywa (3/4) i owoce (1/4). Wyraźnie też sugeruje się konieczność ograniczenia soli oraz cukru,

zaleca się natomiast spożycie dużej ilości wody.